تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: کتابداری

کشور ایران‌ از دیرباز جزو اولین‌ کشورهایی‌بود که‌ به‌ خاطر چاپ‌ اولین‌ کتاب‌ ها در دنیا با این‌«واژه‌» آشنا شد; آنجا که‌ در زمان‌ سامانیان‌ و پیش‌از آن‌، مقالات‌ مختلف‌ به‌ صورت‌ کتاب‌ درآمد وحتی‌ پیش‌ از آن‌ نسخه‌های‌ خطی‌ که‌ تا به‌ امروزباقی‌ مانده‌ و از آن‌ زمان‌ که‌ ابوریحان‌ بیرونی‌دیده‌ها و رصدهای‌ خود را از ستارگان‌ و ماه‌ وخورشید روی‌ کاغذ می‌آورد تا حال‌. مردمان‌ ...

تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: کتابداری

تعریف کتاب مرجع کتاب مرجع کتابی است که نه برای مطالعه ی سراسر آن بلکه برای پاسخ یابی از بخش و یا بخش هایی از آن به کار می آید. کتاب های مرجع اطلاعات مورد نیاز جوینده را یا مستقیما در اختیار او قرار می دهند مانند : واژه نامه ها، فرهنگنامه ها، راهنماها ... یا جوینده را به منابع دیگری که اطلاعات مورد نیاز او را در بردارند، راهنمایی می کنند همچون : کتابشناسی ها، فهرست ها، مقاله نامه ...

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت