تحقیق مقاله المان های الکتریکی

مشخص نشده
مشخص نشده
50
مشخص نشده
259 KB
25596
قیمت قدیم:۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله المان های الکتریکی

  مدار های الکتریکی

  مدارهای الکتریکی از به‌هم پیوستن المان‌ های الکتریکی یا غیر فعال (مقاومت، خازن، سلف، لامپ، و ...) یا المانهای الکترونیکی یا فعال (دیود، ترانزیستور، IC، و ...) یا ترکیبی از آن دو بوجود می آید به طوری که حداقل یک مسیر بسته را ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود.

  اگر عناصر تشکیل دهندهٔ مدار الکتریکی باشند، مدار الکتریکی نامیده می‌شود، و اگر عناصر الکتریکی و الکترونیکی باشند، مدار الکترونیکی است .

  هر مدارالکتریکی از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است:

  یک منبع تغذیه‌ الکتریکی مانند باتری یا ژنراتور

  سیم‌های رابط: سیم‌ها یا نوارهای ارتباط دهنده مدار، از یک ماده رسانای الکتریسیته خوب مانند مس تشکیل می‌شوند.

  مصرف کننده یا بار[۱]: وقتی می‌گوییم یک مدار الکتریکی تشکیل شده است، که اتصال دهنده‌ها و سایر قطعات، یک حلقه بسته را بوجود آورده باشند. تنها در این صورت است که جریان برق برقرار می‌شود.

  المانهای مداری: همچون خازن، مقاومت، سلف، ترانسفورماتور، دیود

  به هم پیوستن المان های الکتریکی«مقاومت(Resistor)، خازن ، سلف ، لامپ ، و ...) یا المانهای الکترونیکی«دیود، ترانزیستور، IC ،و... ) یا ترکیبی از آن دو که حداقل یک مسیر بسته ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود مدار بوجود می آید.

  اگر عناصر تشکیل دهنده مدار ، الکتریکی باشند مدار الکتریکی نامیده میشود و اگر عناصر الکترونیکی باشند، مدار الکترونیکی است .

  هر مدارالکتریکی از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است:

  1- یک منبع تغذیه‌الکتریکی مانند باتری یا ژنراتور

  2- سیم های رابط : سیم‌ها یا نوارهای ارتباط دهنده مدار، از یک ماده رسانای الکتریسیته خوب مانند مس تشکیل می‌شوند.

  3-مصرف کننده یا بار«Load) :وقتی می گوییم یک مدار الکتریکی تشکیل شده است ، که اتصال دهنده ها و سایر قطعات ، یک حلقه بسته را بوجود آورده باشند. تنها در این صورت است که جریان برق برقرار می شود .

  شکل زیرمثال ساده‌ای از نقشه فنی یک مدار الکتریکی است.

   

   
  A :این علامت پیل الکتریکی است که نقش منبع تغذیه مدار ما را دارد.

  B: علامت سیم هادی

  C: علامت لامپ

  D : علامت کلید در حالت باز

  اگر کلید را در حالت بسته قرار دهیم مدار بسته می‌شود و جریان از لامپ عبور کرده و آنرا روشن می‌کند.

  مقاومت ، یکی از المان‌های الکتریکی است که برای این طراحی شده است که در مدار یک مقاومت الکتریکی ( electrical resistance ) بوجود آورد . مقاومتها به گونه‌ای ساخته می‌شوند که بتوانند جریان عبوری از مدار را در حد مورد نیاز محدود کنند. دو نوع مقاومت وجود دارد:مقاومت های ثابت و متغیر .

  (مقاومت):

  مقاومت های ثابت :

  الف- کربنی

  ب- لایه ای :

  ° لایه ی کربنی

  ° لایه ی فلزی

  ° لایه ی اکسید فلز

  ج- سیمی

  مقاومت های متغیر:

  الف- قابل تنظیم :

  ° پتانسیومتر

  ° رئوستا

  ب- وابسته «تابع):

  °تابع حرارت :

  PTC

  NTC

  ° تابع نور LDR

  ° تابع ولتاژVDR

  ° تابع میدان مغناطیسی MDR

  تشخیص مقدار اهم مقاومت ها:

  الف- کد های رنگی

  ب- رمزهای عددی

  ج- نوشتن مقدار مقاومت

  قطعات تولیدی کارخانجات مختلف ممکن است در نقاط مختلف جهان استفاده شود ، از این رو ضروری است که تمامی آنها به منظور تولید قطعات خود از نظر مقدار و سایر مشخصات از روشها و استانداردهای خاص پیروی کنند . معمولترین آنها " استاندارد اروپایی " است که با حرف E مشخص می شود . این استاندارد خود شامل سری های مختلفی است :E6 ,

  E12 , E24

  سری E6 دارای 6 قسمت و تلرانس مقاومت های آن 20 در صد است .

  سری E12 دارای 12 قسمت وتلرانس مقاومت های آن 10 درصد است .

  سری E24 دارای 24 قسمت وتلرانس مقاومت های آن 5 درصد است.

  0/1 , 5/1 , 2/2 , 3/3 , 7/4 , 8/6 :E6سری

  0/1 , 2/1 , 5/1 , 8/1 , 2/2 , 7/2 , 3/3 , 9/3 , 7/4 , 6/5 , 8/6 , 2/8 : E12سری

  0/1 , 1/1 , 2/1 , 3/1 , 5/1 , 6/1 , 8/1 , 2 , 2/2 , 4/2 , 7/2 , 0/3 ,

  3/3 , 6/3 , 9/3 , 3/4 , 7/4 , 1/5 , 6/5 , 2/6 , 8/6 , 5/7 , 2/8 , 1/9 : E24سری

  هر یک از سه سری شامل اعدادی هستند که به آنها " اعداد پایه " می گویند و با ضرب یا تقسیم اعداد هر سری در مضارب 10 می توان مقادیر مختلفی از این سری ها را بدست آورد

  • مثلا در سری E6 با ضرب عدد 10 در اعداد پایه می توان به مقاومتهایی که در این سری ساخته می شوند پی برد :

  Ω10 ، Ω15 ، Ω 22 ، Ω33 ، Ω47، Ω68

  • و با ضرب عدد 100 در اعداد پایه :

  Ω100 ، Ω150 ، Ω220 ، Ω330 ، Ω470 ، Ω680

  از سری های E6 و E12 و E24برای استاندارد نمودن ظرفیت خازنها و ضریب خود القایی سلف ها نیز استفاده می شود . البته سری های دیگری نیز همچون E48 و E96 و E192 وجود دارند .

  مقاومت ، یکی از المان‌های الکتریکی است که برای این طراحی شده است که در مدار یک مقاومت الکتریکی ( electrical resistance ) بوجود آورد . مقاومتها به گونه‌ای ساخته می‌شوند که بتوانند جریان عبوری از مدار را در حد مورد نیاز محدود کنند. دو نوع مقاومت وجود دارد:مقاومت های ثابت و متغیر .

  (مقاومت):

  مقاومت های ثابت :

  الف- کربنی

  ب- لایه ای :

  ° لایه ی کربنی

  ° لایه ی فلزی

  ° لایه ی اکسید فلز

  ج- سیمی

  مقاومت های متغیر:

  الف- قابل تنظیم :

  ° پتانسیومتر

  ° رئوستا

  ب- وابسته «تابع):

  °تابع حرارت :

  PTC

  NTC

  ° تابع نور LDR

  ° تابع ولتاژVDR

  ° تابع میدان مغناطیسی MDR

  تشخیص مقدار اهم مقاومت ها:

  الف- کد های رنگی

  ب- رمزهای عددی

  ج- نوشتن مقدار مقاومت

  قطعات تولیدی کارخانجات مختلف ممکن است در نقاط مختلف جهان استفاده شود ، از این رو ضروری است که تمامی آنها به منظور تولید قطعات خود از نظر مقدار و سایر مشخصات از روشها و استانداردهای خاص پیروی کنند . معمولترین آنها " استاندارد اروپایی " است که با حرف E مشخص می شود . این استاندارد خود شامل سری های مختلفی است :E6 ,

  E12 , E24

  سری E6 دارای 6 قسمت و تلرانس مقاومت های آن 20 در صد است .

  سری E12 دارای 12 قسمت وتلرانس مقاومت های آن 10 درصد است .

  سری E24 دارای 24 قسمت وتلرانس مقاومت های آن 5 درصد است.

  0/1 , 5/1 , 2/2 , 3/3 , 7/4 , 8/6 :E6سری

  0/1 , 2/1 , 5/1 , 8/1 , 2/2 , 7/2 , 3/3 , 9/3 , 7/4 , 6/5 , 8/6 , 2/8 : E12سری

  0/1 , 1/1 , 2/1 , 3/1 , 5/1 , 6/1 , 8/1 , 2 , 2/2 , 4/2 , 7/2 , 0/3 , 3/3 , 6/3 , 9/3 , 3/4 , 7/4 , 1/5 , 6/5 , 2/6 , 8/6 , 5/7 , 2/8 , 1/9 : E24سری

  هر یک از سه سری شامل اعدادی هستند که به آنها " اعداد پایه " می گویند و با ضرب یا تقسیم اعداد هر سری در مضارب 10 می توان مقادیر مختلفی از این سری ها را بدست آورد

  • مثلا در سری E6 با ضرب عدد 10 در اعداد پایه می توان به مقاومتهایی که در این سری ساخته می شوند پی برد :

  Ω10 ، Ω15 ، Ω 22 ، Ω33 ، Ω47، Ω68

  • و با ضرب عدد 100 در اعداد پایه :

  Ω100 ، Ω150 ، Ω220 ، Ω330 ، Ω470 ، Ω680

  از سری های E6 و E12 و E24برای استاندارد نمودن ظرفیت خازن ها و ضریب خود القایی سلف ها نیز استفاده می شود . البته سری های دیگری نیز همچون E48 و E96 و E192 وجود دارند .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله المان های الکتریکی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله المان های الکتریکی, مقاله در مورد تحقیق مقاله المان های الکتریکی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله المان های الکتریکی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله المان های الکتریکی, تحقیق درباره تحقیق مقاله المان های الکتریکی, مقاله درباره تحقیق مقاله المان های الکتریکی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله المان های الکتریکی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله المان های الکتریکی

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول